کارورزی حرفه‌ای در کارخانه بل‌روزانه

  • Bel Impact College
    حضورتان را در جمعِ کارآموزان دوره حرفه‌ای Bel Impact College  تبریک می‌گوییم.
    در آغاز، برای آشنایی بیشتر با شما و علایقتان نیاز داریم تا از شما یک ویدیو دریافت کنیم؛ بنابراین از شما درخواست می‌کنیم که در یک ویدیو بین یک دقیقه تا یک دقیقه و 30 ثانیه درباره خودتان، رشته تحصیلی‌ و همچنین علایقی که دارید برای ما بفرستید.

    از این ویدیو برای معرفی شما به همکاران بل‌روزانه که در این سفر همراه شما خواهند بود استفاده می‌شود.