نقاشی فرزندانِ دلبند شما دریافت شد!

«من، غذایِ سالم، زمینِ پاک»، شعارِ کمپینی بود که در اون شرکت کردید. از 28 خردادماه تا 1 تیر، نقاشی‌هایی دریافت کردیم که هر کدوم از اون‌ها سرشار از توجهِ شما به سبک زندگی سالم بود.

دوست داری بدونی چه کسی برنده این کمپین بوده ؟