براي همه، برای خوبی!

هر قدم کوچک ما، می‌تواند تأثیری بزرگ بر انسان‌ها و سیاره زمین داشته باشد!”.

این شعار هفته‌ای است که در بل با نام  Days for Good نامگذاری شده است.