شرکت‌کنندگان در کمپین «واقعا چرا؟»

اطلاعیه

در این صفحه تمامی ویدیوهای ارسالی از سوی شرکت‌کنندگان بارگذاری شده است. همانطور که در دستورالعمل مسابقه اشاره داشتیم؛ در این کمپین صرفا خلاقانه‌ترین‌ترین ویدیوها و صحیح‌‌ترین پاسخ‌ها در قرعه‌کشی شرکت داده خواهند شد و به قید قرعه به 5 ویدیو که صحیح‌ترین پاسخ‌ها را ارسال کرده باشند، هر شرکت کننده 500 هزارتومان و به یکی از خلاقانه‌ترین ویدیوها به قیدقرعه 500 هزار تومان جایزه تعلق خواهد گرفت. توجه داشته باشید که کدهای قرعه‌کشی صحیح‌ترین پاسخ‌ها و خلاقانه‌ترین آن‌ها به طور مجزا در زیر لیست هر یک از شرکت‌کنندگان درج شده است. اگر به هر دلیلی ویدیوی شما حایز شرایط شرکت در قرعه‌کشی نشده است؛ تا پایان مهلت این مسابقه فرصت دارید تا ویدیوی دیگری را ضبط کرده و به شماره ٠٩٠١٨٣٢٩٥٣٤ در واتساپ ارسال کنید.