درخواست شما ثبت شد

شما با موفقیت در کمپین نقاشی ثبت نام کردید. با توجه به گزینه انتخابی‌تان نیاز است تا با مراجعه به مسئول نیروی انسانی واحدتان، تصویر و نقاشی فرزندتان را تحویل دهید.

با تشکر